BUDUJMY

ZGODĘ

DZIAŁAJMY

RAZEM

 

 

 

UCZMY SIĘ

OD SIEBIE

O Izbie Przemysłowo-Handlowej

 

Izba Przemysłowo – Handlowa w Białymstoku jest regionalną organizacją samorządu gospodarczego działającą na terenie województwa podlaskiego. Powstała w 1991 roku, kiedy to grupa pięćdziesięciu przedsiębiorstw działając na mocy ustawy o izbach gospodarczych powołała ją do życia. W chwili obecnej Izba uznawana jest za jedną z większych i prężniej działających organizacji zrzeszających podmioty gospodarcze z terenu północno – wschodniej Polski. Izba Przemysłowo – Handlowa w Białymstoku jest członkiem Krajowej Izby Gospodarczej, której była założycielem.

Zostań naszym członkiem

Wschodni Sąd Arbitrażowy

 

Wschodni Sąd Arbitrażowy przy Izbie Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku jest instytucją arbitrażową posiadającą odpowiednie zaplecze rzeczowe i ludzkie. Wschodni Sąd Arbitrażowy posiada doświadczonych profesjonalnych arbitrów. Jako instytucja dysponuje stosowną infrastrukturą oraz doświadczonym personelem administracyjnym. Posiadane zaplecze zapewnia postępowaniom arbitrażowym właściwy i zgodny z regulaminem arbitrażowym bieg spraw mających na celu polubowne rozwiązanie konfliktu.

Skorzystaj z arbitrażu

NASZA OFERTA

pcam1

Podlaskie Centrum
Arbitrażu i Mediacji

Więcej

manager

Podlaski
Manager

Więcej

pakiet

Pakiet
członkowski

Więcej

zakupy

Zakupy
grupowe

Więcej

NASZE USŁUGI

Polubowne rozwiązywanie konfliktów

Stwarzamy możliwość rozwiązania konfliktu w drodze arbitrażu i mediacji. Zapewniamy profesjonalną obsługę, współpracujemy z doświadczonymi arbitrami i mediatorami.

Promocja członków

Wspieramy firmy członkowskie w nowoczesnych i skutecznych działaniach promocyjnych oraz relacjach z mediami, pomagamy też w nawiązywaniu nowych kontaktów biznesowych.

Lobbing gospodarczy

Pomagamy przedsiębiorcom nawiązać kontakty i współpracę w realizacji inicjatyw oddolnych z przedstawicielami lokalnych instytucji samorządowych i okołobiznesowych.

Pakiet członkowski

Tworzymy możliwość budowania wzajemnej kooperacji członków poprzez tworzenie ofert biznesowych na linii członek – członkowi.

Zakupy grupowe

Oferujemy możliwość skorzystania z zakupów grupowych wybranych produktów używanych w ramach ogólnej działalności każdego z naszych członków np. energia, oprogramowanie antywirusowe.

Grupy branżowe

Obsługujemy i tworzymy grupy przedsiębiorstw w ramach konkretnej branży. Grupy opierają się na kooperacji przedsiębiorstw których właściciele prezentują dojrzałą kulturę organizacyjną przedsiębiorstw opartą na budowaniu zaufania, wzajemnej wymianie doświadczeń w celu współpracy biznesowej tworzącej potencjał danej branży w regionie.

Spotkania informacyjne

Organizujemy spotkania informacyjne kierowane do przedsiębiorców z przedstawicielami władz lokalnych jak też ambasadorami i radcami handlowymi innych krajów. Spotkania mają na celu zdobycie wiedzy u źródła jak też nawiązanie biznesowych kontaktów.

Kontakty międzynarodowe

Pomagamy w nawiązaniu kontaktów biznesowych z przedsiębiorcami z innych krajów poprzez uczestnictwo w spotkaniach z radcami handlowymi czy ambasadorami.

Legalizacja dokumentów

Prowadzimy legalizację dokumentów eksportowych w imieniu Krajowej Izby Gospodarczej. Usługą legalizacyjną realizowaną w imieniu KIG objęte są różnego rodzaju dokumenty stosowane w handlu międzynarodowym.

Wynajem sal

Dysponujemy infrastrukturą w postaci klimatyzowanej sali konferencyjnej w pełni wyposażonej w sprzęt multimedialny niezbędny do organizacji profesjonalnych spotkań biznesowych.

CZŁONKOWIE IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ W BIAŁYMSTOKU

Izba Przemysłowo-Handlowa