Wydłużamy rekrutację do projektu „Liderzy Przedsiębiorczości” dofinansowanie do działalności gospodarczej!!!
Izba Przemysłowo – Handlowa informuje o wydłużeniu okresu rekrutacji do projektu „Liderzy Przedsiębiorczości”.
Formularze zgłoszeniowe przyjmowane są do piątku 24.02.2017 r do godz. 15.00 w:
  • Biurze Projektu: Izba Handlowo-Przemysłowa w Białymstoku, ul. Antoniukowska 7, 15-740 Białystok,
  • Punkcie Konsultacyjno-Rekrutacyjnym w Łapach przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 22 a, 18-100 Łapy.