Plan rozwoju przedsiębiorczości w oparciu o inteligentne specjalizacje WP na lata 2015- 2020