Historia

Izba Przemysłowo – Handlowa w Białymstoku powołana została w 1991 roku i była jedną z pierwszych tego typu organizacji w kraju. Jako organizacja działająca w oparciu ustawę o izbach gospodarczych należała do inicjatorów powołania Krajowej Izby Gospodarczej.

Organizacje zrzeszające przedsiębiorców tytułowane mianem izb przemysłowo – handlowych czy izb gospodarczych funkcjonowały w przedwojennej Polsce. W owych czasach w odradzania kraju po okresie zaborów, izby doskonale wypełniały przypisaną im rolę aktywizatora środowisk przedsiębiorców. Dość powiedzieć, że przed wojną z biznesem liczył się każdy, a Polska w okresie zaledwie dwudziestu lat niepodległego funkcjonowania stała się krajem odnoszącym sukcesy ekonomiczne. Czas Polski Ludowej oznacza dla ruchu izbowego białą plamę. Kolejne zmiany ustrojowe naszego kraju w latach ’90 dawały podstawę do odrodzenia ruchu izbowego. Jedną z pierwszych nowopowołanych była Izba w Białymstoku.

O przedwojennej Izbie w Białymstoku pamiętają tylko najstarsi, miała swoją siedzibę ponoć przy ulicy Suraskiej w budynku starej łaźni. W historii współczesnej Izba zmieniała lokum 4 krotnie począwszy od ulicy Baranowickiej, Spółdzielczej, Łąkowej a na Antoniukowskiej kończąc. Wszystko zaczęło się wraz z przemianami politycznymi naszego kraju na początku lat ’90. Nowa grupa społeczna jaką tworzyli przedsiębiorcy zaczęła borykać się z problemami związanymi z prowadzeniem działalności gospodarczej w warunkach rynkowych. Stało się to bezpośrednim bodźcem do podejmowania inicjatyw tworzenia regionalnych izb gospodarczych w Polsce, które w tym okresie powstawały jak przysłowiowe grzyby po deszczu. Jedną z pierwszych w kraju była właśnie Izba w Białymstoku powołana w 1991r. przez grupę inicjatywną reprezentowaną głównie przez przedsiębiorców prowadzących działalność handlową. Aktywność środowisk gospodarczych była tak duża, że w tym samym roku powołana została w Białymstoku druga Izba, która zrzeszała głownie duże przedsiębiorstwa z terenu ówczesnego woj. białostockiego. Obie instytucja od momentu powstania rozpoczęły ścisłą współpracę i w stosunkowo szybkim tempie, jakiego UE może nam tylko pozazdrościć, doszło do połączenia w 1992r. obu izb. Efektem konsolidacji jest obecna Izba Przemysłowo – Handlowa w Białymstoku.

Pierwsze lata funkcjonowania w nowym wydaniu izb w Polsce wydały się być dalekie od efektów jakie osiągnęły izby w okresie międzywojennym. Powoływane w oparciu o skleconą w pośpiechu ustawę o izbach gospodarczych, jak się później okazało wysoce niedoskonałą, organizacje przedsiębiorców nie posiadając umocowań prawnych do wykonywania wpływowej funkcji reprezentowania ich interesów zostały pozostawione same sobie. W tej sytuacji, zgodnie ze statutem Izby Przemysłowo – Handlowej w Białymstoku rola jej sprowadzała się głównie do organizacji pomocy w działaniach rynkowych, promocji czy tworzenia synergii grup interesów. Izba stała się również platformą do wymiany i kształtowania opinii oraz relacji pomiędzy przedsiębiorcami a przedstawicielami świata polityki, struktur władz krajowych i regionalnych, organów kontroli, instytucji otoczenia biznesu oraz interesujących osobistości. Dorobek stażu Izby jest znaczący. Spróbujmy go przypomnieć.

Od samego początku szczególną rolę w działalności Izby odgrywało wsparcie przedsiębiorców w poszukiwaniu i kojarzeniu kontrahentów zagranicznych. Służyły temu organizowane do różnych krajów na różnych kontynentach misje handlowe. Pierwsze lata działalności w tym zakresie z racji bliskości granicy były skupione na współpracy z Białorusią. Najczęściej organizowane były wyjazdy do Grodna i Mińska. W Grodnie została nawet zorganizowana przez Izbę wystawa gospodarcza regionu. W dalszej kolejności organizowane były misje handlowe na Litwę do Rosji i Kazachstanu. Wizytowane były również państwa z drugiej strony granicy a mianowicie: Niemcy, Włochy, Słowenia a także USA. Oprócz wyjazdów Izba również u siebie gościła delegacje przedstawicieli środowisk gospodarczych i przedsiębiorców między innymi z Holandii, Francji, Anglii, Szwecji i USA. Promocji potencjału gospodarczego regionu służyły organizowane w kolejno występujących po sobie edycjach imprezy targowo-seminaryjne „Białostockie Dni Gospodarki”. Istotną rolę w promocji odegrały również publikacje Izby w formie katalogów oraz miesięcznika gospodarczego. Z wznowionymi formami tych publikacji mają okazję się Państwo obecnie zapoznać. Głęboko zakorzenioną tradycję w życiu Izby posiada cykl spotkań „rozmowy o gospodarce”. Za pośrednictwem tej formuły przedsiębiorcy mieli okazję spotkać się z czołowymi postaciami kreującymi polskie rządy, udziału w spotkaniach nie odmówił żaden przedstawiciel władz regionu. Dużą aktywność Izba również wykazywała na polu konsolidacji środowiska przedsiębiorców. Pierwsza próba została podjęta w 1999r. kiedy to głównie z inicjatywy Izby powołany został Sejmik Samorządu Gospodarczego Województwa Podlaskiego grupujący znakomitą większość organizacji odnoszących się w programach swojej działalności do sfery gospodarki. Sejmiki, które podobnie jak wcześniej izby powstawały w Polsce jak grzyby po deszczy, były demonstracją sprawności organizacyjnej przedsiębiorców. Niestety wysiłek ten nie został doceniony i nie sprowokował rządu do wygenerowania tak oczekiwanej ustawy o samorządzie gospodarczym. Pomijając kwestie polityczne i kierując się potrzebą synergii w 2001 roku również przy znaczącym zaangażowaniu Izby reaktywowano ideę konsolidacji środowisk gospodarczych powołując Podlaskie Forum Gospodarcze. Zapominając o skromności za największe osiągnięcie Izby należy jednak uznać wkład w utworzeniu Fundacji Rozwoju Województwa Białostockiego obecnie Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego. Dzięki zabiegom Izby to właśnie w naszym regionie za pośrednictwem Funduszu Know-How zostały zainwestowane poważne kwoty brytyjskich podatników.

Z historią Izby zapewne warto zapoznać się bliżej, ale przede wszystkim warto ją tworzyć na bieżąco. W środowisku tym zapewne wiele się jeszcze wydarzy, zadbajmy oto aby  nie decydowano o nas bez nas. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z korzyściami wynikającymi z przynależności do Izby, ze statutem oaz informacją jak zostać członkiem Izby.