Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku ma przyjemność zaprosić na bezpłatne spotkanie informacyjne w zakresie wsparcia eksportu oraz inwestycji pt. „Możliwości rozwoju współpracy gospodarczej z rynkiem brytyjskim”.

Celem spotkania jest przekazanie przedsiębiorcom informacji niezbędnej do planowania, organizowania oraz realizacji eksportu i inwestycji na rynku Wielkiej Brytanii. Jest ono adresowane do przedsiębiorców prowadzących lub planujących działalność na wymienionym rynku.

Spotkanie odbędzie się w dniu 18 grudnia 2017 r. (poniedziałek) o godz. 13.00 w siedzibie Izby Przemysłowo–Handlowej w Białymstoku, przy ul. Antoniukowskiej 7.

Zainteresowani proszeni są o potwierdzenie udziału w spotkaniu pod nr tel. 85 652 56 45 lub e-mail: biuro@iph.bialystok.pl.

Program spotkania

13.00-13.15        Rejestracja uczestników, serwis kawowy

13.15-13.45        Otwarcie spotkania i powitanie zaproszonych gości, wprowadzenie z zakresu tematyki spotkania – Witold Karczewski, Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku

13.45-15.00   Perspektywy rozwoju współpracy z rynkiem brytyjskim dla polskich przedsiębiorstw, dane statystyczne, główne obszary współpracy bilateralnej; dobry partner do gospodarczej współpracy – aspekty prawne  zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej na wybranym rynku, regulacje prawne, sposoby świadczenia usług, zawieranie umów, negocjacje, bezpieczeństwo biznesowe współpracy, ubezpieczenia eksportowe, transakcje walutowe, możliwości wsparcia działalności eksportowej, możliwości inwestycji i współpracy z rynkiem brytyjskim;  dyskusja- Bartosz Koziński- Dyrektor ds. Inwestycji Zagranicznych, Departament Handlu Zagranicznego Ambasady ZK Wielkiej Brytanii w RP,

15.00-16.45   Praktyczne aspekty współpracy z brytyjskimi partnerami – doświadczenia w kontaktach handlowych z rynkiem brytyjskim, stosowane metody płatności, biznesowe warunki wejścia, różnice kulturowe, zasady współpracy, perspektywiczne branże dla podlaskich przedsiębiorców; dyskusja Rafał Strękowski-  Sekcja Marketingu  Malow  Sp. z o.o.

16.45-18.00   Lunch oraz rozmowy kuluarowe