Korzyści wynikające z członkostwa w IPH

1. Izba Przemysłowo – Handlowa jest naturalnym sojusznikiem wspierającym ludzi biznesu. Każdy przedsiębiorca winien więc wspierać działania Izby w swoim własnym interesie i całego środowiska biznesowego. Wspólny głos w sprawach działalności gospodarczej, artykułowany poprzez Izbę ma większą siłę i szansę dotarcia do decydentów i polityków.

2. Dla wielu firm nastawionych na penetrację rynków zagranicznych wyszukiwanie partnerów nastręcza wiele kłopotów i jest dosyć kosztowne. Izba poprzez swoje kontakty z siecią rozsianych po całym świecie izb gospodarczych na zasadach partnerskich może gromadzić informacje o danym rynku, pozyskiwać bazy danych potencjalnych kooperantów, zorganizować spotkania bilateralne a także misje gospodarczą w przypadku szerszego zainteresowania. Służymy również pomocą w promocji oferty w wybranych rynkach zagranicznych.

3. Firmy koncentrujące się na rynku lokalnym mogą liczyć na propagowanie w sposób szczególny ich możliwości produkcyjnych i ofertowych wśród członków Izby. Przedstawiając pozytywny obraz firmy jako aktywnie działającej na rzecz samorządu gospodarczego wskazujemy jej potencjalnym partnerom oraz klientom słuszność dokonania wyboru.

4. Nie bez znaczenia jest działalność informacyjno-doradcza jaką prowadzi Izba. Można uzyskać informacje na temat innych firm, integracji europejskiej, funduszy pomocowych, otrzymać kalendarium imprez targowych, seminariów, szkoleń. Wertując każdego miesiąca „Podlaskie Wiadomości Gospodarcze” można na bieżąco dowiedzieć się co w biznesie piszczy.

5. Sprawdzanie wiarygodności handlowej firm jest powszechną i niezbędną praktyką w obrocie gospodarczym na całym świecie. Jeśli szukacie Państwo specjalistycznych informacji na temat kondycji Waszych kontrahentów Izba jest do waszej dyspozycji. Sporządzone w oparciu o międzynarodową sieć izb przez nas raport handlowy o firmie w sposób czytelny i zwięzły przekazuje obraz stosunków ekonomiczno-prawnych firm.

6. Bazują na zapleczu lokalowym Izby dysponującej salą konferencyjną firmy mogą zorganizować zewnętrzną prezentację własnej oferty, seminarium, spotkanie integracyjne czy spotkanie z kluczowym kontrahentem. Służymy również pomocą w organizacji imprezy w zakresie pozyskiwania baz grup docelowych klientów wysyłania zaproszeń, kateringu itp.

7. Izba jest organizatorem różnorakich spotkań. podczas których można nawiązać kontakty biznesowe, polityczne. Efektem tych spotkań mogą być przekazywane drogą kuluarową ciekawe informacje rynkowe czy marketingowe, których uzyskanie w inny sposób byłoby kosztowne, a czasami wręcz niemożliwe.

8. Wysiłek przedsiębiorcy nie zawsze jest doceniany przez otoczenie, które często nie rozumie praw rządzących biznesem i związanych z tym wyrzeczeń. Poprzez przynależność do Izby tworzony jest klimat aprobaty i uznania dla ludzi aktywnych i przedsiębiorczych.

9. Wstępując w poczet Izby członkowie otrzymują certyfikat przynależności jako znak rozpoznawczy dla partnerów i klientów. Takie świadectwo to sygnał dla nich, że nie jest się anonimowym. Jest potwierdzeniem przynależności do poważnego środowiska biznesu stanowiąc swoistą rękojmię Izby dla danej firmy.

10. Izba stanowi doskonałe, neutralne miejsce do aranżacji i powoływania zespołów branżowych. Każdy może być animatorem zespołu, który będzie mógł angażować się w rozwiązywanie problemów dotyczących danej branży.